Klimo, Vladimír

Text hesla

Klimo, Vladimír, 22. 6. 1940 Turčiansky Svätý Martin, dnes Martin — slovenský strojár, syn Zoltána Klima. Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil 1962 – 64 v Hutnom projekte Košice, 1964 – 2005 (s prerušením) na Strojníckej fakulte Technickej univerzity (1985 – 89 prodekan, 1990 – 94 dekan fakulty, 1989 prorektor univerzity) v Košiciach. R. 1994 – 98 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v ČĽR, KĽDR a Mongolsku. Od 2007 riaditeľ Ústavu humanitných a technologických vied na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach; 1991 profesor. Zaoberá sa konštrukciami strojov, najmä ich prevodových a pohonných celkov. Autor a spoluautor 54 článkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, 9 vysokoškolských učebných textov a 7 patentov.

Zverejnené v marci 2017.

Klimo, Vladimír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimo-vladimir