klimatologický index

Text hesla

klimatologický index — veličina slúžiaca na podrobnejšie charakterizovanie niektorých vlastností klímy. Spravidla je daná empirickým vzorcom, v ktorom figurujú hodnoty rozličných klimatických prvkov a klimatologických charakteristík. Využíva sa na triedenie a rajonizáciu klímy, napr. Končekov vlahový index na rajonizáciu klímy z hľadiska vlahových pomerov bol použitý aj na stanovenie klimatických podtypov pri klimatickej klasifikácii Československa.

Zverejnené v marci 2017.

Klimatologický index [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimatologicky-index