klimatografia

Text hesla

klimatografia [gr.] — odbor klimatológie zaoberajúci sa opisom klímy určitého miesta, oblasti alebo celej Zeme pomocou vybraných klimatických prvkov, javov a ich charakteristík. Výstupy klimatografie sú spravidla vo forme textu, tabuliek a máp.

Zverejnené v marci 2017.

Klimatografia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimatografia