klimatický typ

Text hesla

klimatický typ — druh klímy stanovený v klimatickom pásme na základe určitých kritérií daných zvolenou klimatickou klasifikáciou; jednotka klasifikácie klímy. Konkrétny klimatický typ sa vyskytuje s pomerne malými obmenami v rozličných častiach Zeme, a to najmä v oblastiach s rovnakou zemepisnou šírkou (približne s rovnakým príkonom slnečného žiarenia). Z hľadiska konvenčnej klimatickej klasifikácie sú klimatické typy vymedzené určitými, vopred stanovenými intervalmi hodnôt klimatických prvkov alebo klimatologickými indexmi, z hľadiska genetickej klimatickej klasifikácie typmi prevládajúcich vzduchových hmôt. V rámci klimatických typov môžu byť zadefinované klimatické podtypy umožňujúce podrobnejšie charakterizovať klímu v rámci zvolenej klimatickej klasifikácie.

Zverejnené v marci 2017.

Klimatický typ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimaticky-typ