klimatické kúpele

Text hesla

klimatické kúpele — liečebné zariadenia poskytujúce liečebné a relaxačné služby, vybudované na miestach alebo v oblastiach s podnebím s priaznivým vplyvom na ľudský organizmus. Klimatické kúpele zvyčajne využívajú priaznivú klímu vysokohorského alebo prímorského prostredia.

Zverejnené v marci 2017.

Klimatické kúpele [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimaticke-kupele