klimatická oblasť

Text hesla

klimatická oblasť — oblasť na zemskom povrchu v rámci klimatického pásma vyznačujúca sa pomerne rovnorodou klímou zodpovedajúcou určitému klimatickému typu. Napr. podľa Köppenovej klasifikácie v klimatickom pásme so skupinou klímy D (boreálna klíma) klimatickému typu Df charakterizovanému klímou so studenou a vlhkou zimou s rovnomerným rozložením zrážok prináleží klimatická oblasť (územný celok alebo celky) s klimatickým typom Df.

Zverejnené v marci 2017.

Klimatická oblasť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimaticka-oblast