Klíma, Vilém

Text hesla

Klíma, Vilém, vlastným menom Wilhelm Kauders, 10. 4. 1906 Sládkovičovo, okres Galanta – 6. 10. 1985 Praha — český elektrotechnik, otec Ivana Klímu. R. 1928 skončil štúdium na Nemeckej vysokej škole technickej v Prahe (1945 zrušená) a začal pracovať v ČKD Praha. Po okupácii Čiech bol 1941 – 44 väznený v koncentračnom tábore v Terezíne, 1947 zakladateľ a 1947 – 51 riaditeľ Vývojového závodu Moravských elektrotechnických závodov v Brne, od 1951 vedúci pracovník Výskumného ústavu silnoprúdovej elektrotechniky v Běchoviciach (dnes súčasť Prahy), 1975 – 80 na univerzite v Hannoveri. Zaoberal sa teóriou a vývojom točivých elektrických strojov. Spoluautor publikácií Trojfázové komutátorové derivační motory: jejich teorie a praxe (1962) a Asynchrónne stroje (Asynchronmaschinen, 1975).

Zverejnené v marci 2017.

Klíma, Vilém [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klima-vilem