klér

Text hesla

klér [fr.] — koncentrovaný cukrový roztok, ktorý sa pri výrobe cukru získava rozpustením afinády (→ afinácia) v sirupe alebo vo vode. Vzniknutý klér sa odfarbuje aktívnym uhlím alebo vymieňačmi iónov, príp. ultramarínom, filtruje sa na naplavovacích filtroch a následne sa z neho varí rafinádová cukrovina. Odstredením cukroviny sa získava rafináda, ktorá je takmer čistá sacharóza (až 99,8 %); → rafinácia.

Zverejnené v marci 2017.

Klér [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kler