klepanie spaľovacích motorov

Text hesla

klepanie spaľovacích motorov — kovový zvuk vznikajúci ako prejav periodického kmitania tlaku vo valci spaľovacieho motora pri nenormálnom priebehu spaľovania v strednom, respektíve v záverečnom časovom úseku spaľovania charakteristickom vysokou teplotou a tlakom v spaľovacom priestore (spôsobuje ho samovoľné vznietenie ešte nespálenej časti obsahu čerstvej palivovej zmesi prekročením podmienok jej samovznietenia). V dôsledku prudkého lokálneho stúpnutia tlaku sa v spaľovacom priestore šíria tlakové vlny, ktoré odrazmi od jeho stien spôsobujú periodické vymedzenie vôle v kľukovom mechanizme. Prejavom je zvukový efekt, dôsledkom možné mechanické opotrebenie čapov a ložísk v pieste, ojnici a kľukovom hriadeli.

Zverejnené v marci 2017.

Klepanie spaľovacích motorov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klepanie-spalovacich-motorov