klenbový pás

Popis ilustrácie

Klenbové pásy v zimnej hale Piatkovej mešity (Džámí masdžid) v Jazde, Irán, 1324 – 65

Text hesla

klenbový pás — krátky úzky úsek klenby (najčastejšie valenej alebo valenej so segmentovým profilom), ktorý sa využíval ako spevňujúci (podporný) prvok zachytávajúci jej vodorovný (bočný) tlak. Môže vystupovať nad jej povrch a byť viditeľný na jej oblúku (tzv. spodný klenbový pás) alebo skrytý pod ňou (vrchný klenbový pás). Ak je klenbový pás viditeľný, valenú klenbu rytmizuje alebo pri krížovej klenbe oddeľuje jej klenbové pole.

Zverejnené v marci 2017.

Klenbový pás [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klenbovy-pas