klenbové pole

Text hesla

klenbové pole, travé — samostatne vybudovaný úsek klenby oddelený od steny alebo od susedných polí klenby rebrami. V románskej architektúre sa uplatnilo tzv. viazané klenbové pole pozostávajúce z jedného klenbového poľa hlavnej lode spojeného s dvoma poľami bočných lodí. Tzv. priebežné klenbové pole je charakteristické pre gotickú architektúru. Pozostáva z jedného štvordielneho priečne pozdĺžneho klenbového poľa, ktoré má na každej strane jedno klenbové pole bočných lodí.

Zverejnené v marci 2017.

Klenbové pole [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klenbove-pole