klenák

Popis ilustrácie

Klenák vstupného portálu Kostola Panny Márie zo zatopenej obce Liptovská Mara, 16. stor., Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

Text hesla

klenák, klenbovka — stavebný článok z kameňa alebo z tehly upravený (otesaný) do tvaru klina (má lichobežníkový prierez).

Klenáky sa používajú na vybudovanie oblúka, v ktorom sú zostavené tak, že ich užšia časť smeruje do jeho stredu, pričom sa využíva ich vzájomná podpora umožňujúca v prípade kamenných klenákov použitie minimálneho množstva spojiva.

Z klenákov bývajú vymurované aj klenba, klenbový pás, vyľahčovací oblúk alebo záklenok, prípadne sa uplatňuje v oblúku portálu. Klenák umiestnený vo vrchole klenbového oblúka sa nazýva vrcholový (záverečný, hlavný, ústredný), zvyčajne je väčší a môže byť poňatý dekoratívne (napr. zdobený reliéfom). Vrcholový klenák rebrovej klenby sa nazýva svorník.

Zväzkový klenák je vrcholový klenák, ktorý pozostáva z viacerých stupňovito na seba položených vrstiev, pričom spodnejšie vidno po stranách a stredný najviac vystupuje do priestoru. Napodobneniny klenáka vytvárané z omietky, sgrafitom alebo nástennou maľbou sa často uplatňovali ako dekoratívny prvok.

Zverejnené v marci 2017.

Klenák [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klenak