Klement III.

Text hesla

Klement III., vlastným menom Guiberto di Ravenna, aj Wiberto di Ravenna, 1023 alebo 1025 Parma – 8. 9. 1100 Civita Castellana, provincia Viterbo — protipápež (1080, 1084 – 1100). Pochádzal zo šľachtickej rodiny. R. 1058 – 63 pôsobil ako kancelár pre Taliansko na rímsko-nemeckom cisárskom dvore. R. 1072 bol rímsko-nemeckým kráľom Henrichom IV. vymenovaný za arcibiskupa v Ravenne (pápež Alexander II. ho však v tejto funkcii potvrdil až na naliehanie archidiakona Hildebranda, neskoršieho pápeža Gregora VII.). V spore medzi pápežom Gregorom VII. a Henrichom IV. v boji o investitúru sa priklonil na Henrichovu stranu, preto bol suspendovaný (1076) a následne na synode (1078) zvolanej pápežom exkomunikovaný. Na Henrichovo naliehanie bol 1080 na synode v Brixene zvolený za protipápeža, 1084 po Henrichovom príchode do Ríma a po vyhnaní Gregora VII. bol v úrade potvrdený a Henricha korunoval za rímsko-nemeckého cisára. Obidvaja však čoskoro z Ríma ušli pred blížiacim sa normanským vojskom. Klement III. sa uchýlil do Ravenny a do Ríma sa vrátil až po smrti pápeža Gregora VII. (1085). Bol protipápežom aj počas pontifikátov Viktora III., Urbana II. a Paschala II., väčšinu času však prežil v exile. Usiloval sa o reformu cirkvi, zvolal synodu (1091/92) proti nikolaitizmu (manželstvá kňazov) a simónii.

Zverejnené v marci 2017.

Klement III. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klement-iii