Klein, Lawrence Robert

Text hesla

Klein [klajn], Lawrence Robert, 14. 9. 1920 Omaha, Nebraska — 20. 10. 2013 Gladwyne, Pensylvánia — americký ekonóm. R. 1944 – 47 pôsobil na Chicagskej univerzite, 1948 – 50 v Národnom úrade pre ekonomický výskum, 1948 – 54 v Survey research Center na Michiganskej univerzite v Ann Arbor, 1954 – 58 v Štatistickom inštitúte na Oxfordskej univerzite v Spojenom kráľovstve, 1958 – 68 na Ekonomickej fakulte Pensylvánskej univerzity vo Philadelphii a 1968 – 91 na Whartonovej škole (Wharton School) Pensylvánskej univerzity. Predstaviteľ novokeynesovstva. Zaoberal sa ekonometriou, konštrukciou ekonometrických prognostických modelov a aplikáciou teoretických ekonometrických poznatkov, ktoré riešili problémy prognóz makroekonomických veličín (hrubého domáceho produktu, exportu, investícií); špecifikoval aj dôsledky týchto veličín na hospodársku politiku. Na základe analýz sa usiloval vypracovať spoľahlivé predpovede budúceho vývoja svetového hospodárstva a vytvoriť simulácie dôsledkov hospodárskopolitických opatrení. R. 1955 v spolupráci s Arthurom Goldbergerom (*1930, †2009) vyvinul makroekonomický model ekonomiky USA, na základe ktorého vyvinul whartonský ekonometrický prognostický model (nazvaný podľa Whartonovej školy Pensylvánskej univerzity). Jeho práce ovplyvnili vývoj v oblasti tvorby ekonometrických modelov na celom svete. R. 1960 prezident Ekonometrickej spoločnosti, 1977 prezident Americkej ekonomickej asociácie. Autor diel Keynesovská revolúcia (The Keynesian Revolution, 1947), Učebnica ekonometrie (A Textbook of Econometrics, 1953) a Ekonomika dopytu a ponuky (The Economics of Supply and Demand, 1983). Nobelova cena za ekonómiu (1980) za vytvorenie ekonometrických modelov a ich použitie pri analýze hospodárskeho cyklu a hospodárskej politiky.

Text hesla

Klein [klajn], Lawrence Robert, 14. 9. 1920 Omaha, Nebraska — 20. 10. 2013 Gladwyne, Pensylvánia — americký ekonóm. R. 1944 – 47 pôsobil na Chicagskej univerzite, 1948 – 50 v Národnom úrade pre ekonomický výskum, 1948 – 54 v Survey research Center na Michiganskej univerzite v Ann Arbor, 1954 – 58 v Štatistickom inštitúte na Oxfordskej univerzite v Spojenom kráľovstve, 1958 – 68 na Ekonomickej fakulte Pensylvánskej univerzity vo Philadelphii a 1968 – 91 na Whartonovej škole (Wharton School) Pensylvánskej univerzity. Predstaviteľ novokeynesovstva. Zaoberal sa ekonometriou, konštrukciou ekonometrických prognostických modelov a aplikáciou teoretických ekonometrických poznatkov, ktoré riešili problémy prognóz makroekonomických veličín (hrubého domáceho produktu, exportu, investícií); špecifikoval aj dôsledky týchto veličín na hospodársku politiku. Na základe analýz sa usiloval vypracovať spoľahlivé predpovede budúceho vývoja svetového hospodárstva a vytvoriť simulácie dôsledkov hospodárskopolitických opatrení. R. 1955 v spolupráci s Arthurom Goldbergerom (*1930, †2009) vyvinul makroekonomický model ekonomiky USA, na základe ktorého vyvinul whartonský ekonometrický prognostický model (nazvaný podľa Whartonovej školy Pensylvánskej univerzity). Jeho práce ovplyvnili vývoj v oblasti tvorby ekonometrických modelov na celom svete. R. 1960 prezident Ekonometrickej spoločnosti, 1977 prezident Americkej ekonomickej asociácie. Autor diel Keynesovská revolúcia (The Keynesian Revolution, 1947), Učebnica ekonometrie (A Textbook of Econometrics, 1953) a Ekonomika dopytu a ponuky (The Economics of Supply and Demand, 1983). Nobelova cena za ekonómiu (1980) za vytvorenie ekonometrických modelov a ich použitie pri analýze hospodárskeho cyklu a hospodárskej politiky.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klein, Lawrence Robert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klein-lawrence-robert