klebety

Text hesla

klebety — neoverené, často úmyselne zveličené alebo aj nepravdivé informácie zvyčajne hanlivého charakteru týkajúce sa konkrétnej osoby. Môžu byť nástrojom sociálnej kontroly, ich rozširovanie môže znížiť spoločenskú prestíž dotknutých osôb. Šírenie klebiet môže prebiehať aj konšpiračne. Klebety zo života celebrít sú predmetom záujmu bulvárnych médií, v záujme udržania pozornosti publika sú niekedy objednané aj dotknutou osobou.

Zverejnené v marci 2017.

Klebety [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klebety