kĺbový hriadeľ

Text hesla

kĺbový hriadeľ, kardanový hriadeľ, kardan — hriadeľ na spojenie výstupného hriadeľa jedného stroja (zariadenia) so vstupným hriadeľom druhého stroja (zariadenia) alebo dvoch súčastí stroja, pričom osi hriadeľov nemusia ležať na jednej priamke; zabezpečuje prenos krútiaceho momentu medzi nimi. Skladá sa zo spojovacej časti (zvyčajne s posuvným členom umožňujúcim prenos krútiaceho momentu, napr. drážkovaný hriadeľ s drážkovanou objímkou, ktorý vyrovnáva aj zmenu dĺžky medzi hnacím a hnaným zariadením), na ktorej koncoch sa nachádzajú kĺbové spojky (najčastejšie kardanový kĺb).

Kĺbový hriadeľ sa používa v experimentálnych zariadeniach na meranie prenosu točivého momentu (napr. motorová brzda), v priemyselnej výrobe napr. v autobusoch a úžitkových automobiloch na prenos točivého momentu na väčšiu vzdialenosť – od motora po hnaciu strednú, respektíve zadnú nápravu. Pri motorových vozidlách sa kĺbový hriadeľ nazýva spojovací hriadeľ.

Zverejnené v marci 2017.

Kĺbový hriadeľ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klbovy-hriadel