kĺbová spojka

Text hesla

kĺbová spojka — nepružná hriadeľová spojka slúžiaca na spojenie dvoch rôznobežných hriadeľov a na prenos krútiaceho momentu medzi nimi. Keďže pri spojení hriadeľov kĺbovou spojkou sa hnaný hriadeľ vzhľadom na hnací hriadeľ otáča nerovnomerne, zvyčajne sa používajú dve symetricky usporiadané kĺbové spojky spojené spojovacím hriadeľom, čím sa nerovnomernosť odstráni (→ kĺbový hriadeľ). Podľa konštrukcie sa rozlišuje guľová, čapová a krížová kĺbová spojka, ktorá sa používa najviac (→ kardanový kĺb). Zvláštnym druhom kĺbovej spojky je homokinetický kĺb (sférický, guľôčkový kĺb), ktorý prenáša krútiaci moment medzi rôznobežnými hriadeľmi a zachováva konštantnú uhlovú rýchlosť otáčania hnaného i hnacieho hriadeľa.

Zverejnené v marci 2017.

Kĺbová spojka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klbova-spojka