Klauditz, Wilhelm

Text hesla

Klauditz [-dic], Wilhelm, 24. 2. 1903 Vechelde pri Braunschweigu – 30. 6. 1963 pri Mníchove — nemecký odborník v oblasti výskumu dreva. Od 1939 vedecký pracovník v Ríšskom ústave pre výskum dreva (Reichsanstalt für Holzforschung) v Eberswalde (dnes Eberswalde-Finow) neďaleko Berlína, po jeho rozdelení 1944 – 45 vedúci jeho chemicko-technologickej časti. R. 1946 založil v Braunschweigu laboratórium na aplikovaný výskum dreva, z ktorého 1949 vznikol Inštitút výskumu dreva (Institut für Holzforschung, 1952 – 70 súčasť technickej univerzity v Braunschweigu), po jeho smrti nazvaný Inštitút Wilhelma Klauditza (Wilhelm Klauditz-Institut), 1970 pričlenený k Fraunhoferovej spoločnosti (Fraunhofer Gesellschaft); v súčasnosti jedno z najvýznamnejších európskych pracovísk zaoberajúcich sa problematikou materiálového výskumu.

Zaoberal sa najmä fyzikou dreva a drevných materiálov, napr. vývinom a použitím drevotrieskových dosiek. Pôsobil vo viacerých medzinárodných organizáciách, napr. v Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a v Hospodárskej komisii OSN pre Európu (ECE). R. 1951 založil vedecký časopis Holzforschung. Od 1946 udeľuje Medzinárodné združenie pre technické otázky dreva (Internationaler Verein für technische Holzfragen) Cenu Wilhelma Klauditza za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a využitia dreva (najmä za tie, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia).

Text hesla

Klauditz [-dic], Wilhelm, 24. 2. 1903 Vechelde pri Braunschweigu – 30. 6. 1963 pri Mníchove — nemecký odborník v oblasti výskumu dreva. Od 1939 vedecký pracovník v Ríšskom ústave pre výskum dreva (Reichsanstalt für Holzforschung) v Eberswalde (dnes Eberswalde-Finow) neďaleko Berlína, po jeho rozdelení 1944 – 45 vedúci jeho chemicko-technologickej časti. R. 1946 založil v Braunschweigu laboratórium na aplikovaný výskum dreva, z ktorého 1949 vznikol Inštitút výskumu dreva (Institut für Holzforschung, 1952 – 70 súčasť technickej univerzity v Braunschweigu), po jeho smrti nazvaný Inštitút Wilhelma Klauditza (Wilhelm Klauditz-Institut), 1970 pričlenený k Fraunhoferovej spoločnosti (Fraunhofer Gesellschaft); v súčasnosti jedno z najvýznamnejších európskych pracovísk zaoberajúcich sa problematikou materiálového výskumu.

Zaoberal sa najmä fyzikou dreva a drevných materiálov, napr. vývinom a použitím drevotrieskových dosiek. Pôsobil vo viacerých medzinárodných organizáciách, napr. v Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a v Hospodárskej komisii OSN pre Európu (ECE). R. 1951 založil vedecký časopis Holzforschung. Od 1946 udeľuje Medzinárodné združenie pre technické otázky dreva (Internationaler Verein für technische Holzfragen) Cenu Wilhelma Klauditza za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a využitia dreva (najmä za tie, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klauditz, Wilhelm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klauditz-wilhelm