klark

Text hesla

klark [vl. m.] — priemerné zastúpenie prvku v prírodnej sústave (zemskej kôre, hornine, hviezdnej atmosfére ap.). Najčastejšie sa vyjadruje v hmotnostných percentách a v g/t (ppm). Nazvaný podľa F. W. Clarka.

Zverejnené v marci 2017.

Klark [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klark