klanica

Text hesla

klanica — zvislá bočná oporná tyč na voze alebo na železničnom vagóne. Sústava klaníc slúži na zamedzenie bočného posunutia prevážaného materiálu (napr. kmeňov stromov alebo rúr); protiľahlé klanice bývajú niekedy spojené reťazou.

Zverejnené v marci 2017.

Klanica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klanica