Kľak

Popis ilustrácie

Kľak, Malá Fatra, 1 352 m n. m.

Text hesla

Kľak — vrch v Malej Fatre na južnom hlavnom hrebeni v podcelku Lúčanská Fatra, 1 352 m n. m. Geologicky predstavuje príkrovovú trosku chočského vápencovo-dolomitického príkrovu. Výrazný holý skalnatý vrchol, na ktorom je kríž, je vyhľadávaný vyhliadkový bod s kruhovým výhľadom na všetky okolité pohoria, konajú sa tam časté organizované stretnutia turistov. Pod vrcholom vo výške 990 m n. m. je Kľacký vodopád. Kľak je národnou prírodnou rezerváciou zasahujúcou do katastrov obcí Vrícko v okrese Martin a Fačkov v okrese Žilina (súčasť národného parku Malá Fatra; vyhlásená 1966, rozloha 85,7 ha), zriadenou na ochranu cenných skalných a lesných rastlinných spoločenstiev s výskytom subalpínskych elementov.

Zverejnené v marci 2017.

Kľak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klak-3