Kladzany

Text hesla

Kladzany — obec v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji v sev. časti Východoslovenskej nížiny, 130 m n. m.; 537 obyvateľov (2015). Rovinné prevažne odlesnené územie, vo vých. pahorkatinnej časti teplomilné lesíky.

Obec písomne doložená 1391 ako Kladeen, 1414 Clazan, 1428 Claczan, 1467 Keleschen, 1521 Klazan, Klazzan, 1567, 1582, 1600 Klazan, 1700 Kladzány, 1773, 1786 Klaczan, 1808 Kladzany, 1863 Kladzan, 1873 – 1902 Kladzán, 1907 – 13 Klazány, 1920 Kladzany.

Tvorilo ju viacero usadlostí okolo majera, resp. zemianskej kúrie patriacej panstvu v Nižnom Hrušove. R. 1414 bol majiteľom obce Juraj Geče, neskôr patrila viacerým zemianskym rodinám. V súpise 1598 mala sedem majiteľov. R. 1599 je tam doložený evanjelický a. v. kazateľ. R. 1831 sa obyvatelia zúčastnili východoslovenského roľníckeho povstania. R. 1840 tam mali majetok a kaštieľ (vyhorel 1944) Vladárovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, chovom koní a oviec.

Archeologické nálezy aurignacienskej a gravettienskej kultúry, mohyly kultúry východoslov. mohýl, stopy osídlenia z mladšej a zo strednej bronzovej doby (kultúra Suciu de Sus a gávska kultúra). Stavebné pamiatky: evanjelický a. v. kostol (1808 – 14, rekonštruovaný 1910, 1976 – 78 dobudovaná veža).

Zverejnené v marci 2017.

Kladzany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kladzany