Kladzany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kladzany — obec v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji v severnej časti Východoslovenskej nížiny, 130 m n. m.; 536 obyvateľov (2021). Na riečnych uloženinách nivy a terás Ondavy pokrytých neogénnymi usadenými horninami vznikol rovinný, vo východnej časti pahorkatinný reliéf. Územie je prevažne odlesnené, vo východnej časti sú teplomilné lesíky.

Obec je písomne doložená v roku 1391 ako Kladeen, 1414 Clazan, 1428 Claczan, 1467 Keleschen, 1521 Klazan, Klazzan, v rokoch 1567, 1582, 1600 Klazan, v roku 1700 Kladzány, v rokoch 1773, 1786 Klaczan, v roku 1808 Kladzany, 1863 Kladzan, v rokoch 1873 – 1902 Kladzán, 1907 – 13 Klazány, v roku 1920 Kladzany.

Tvorilo ju viacero usadlostí okolo majera, resp. zemianskej kúrie patriacej panstvu v Nižnom Hrušove. V roku 1414 bol majiteľom obce Juraj Geče, neskôr patrila viacerým zemianskym rodinám. V súpise v roku 1598 mala sedem majiteľov. V roku 1599 je tam doložený evanjelický a. v. kazateľ. V roku 1831 sa obyvatelia zúčastnili východoslovenského roľníckeho povstania. V roku 1840 tam mali majetok a kaštieľ (vyhorel 1944) Vladárovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, chovom koní a oviec.

Archeologické nálezy: nálezy aurignacienskej a gravettienskej kultúry, mohyly kultúry východoslovenských mohýl, stopy osídlenia z mladšej a zo strednej bronzovej doby (kultúra Suciu de Sus a gávska kultúra).

Stavebné pamiatky: evanjelický a. v. kostol (1808 – 14, rekonštruovaný 1910, 1976 – 78 dobudovaná veža).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 14. marca 2023.

Kladzany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kladzany