Kľačany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kľačany — obec v okrese Hlohovec v Trnavskom kraji v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny, 170 m n. m.; 1 127 obyvateľov (2021). Územie je budované neogénnymi horninami prekrytými sprašou, má pahorkatinný reliéf s úvalinami, je prevažne odlesnené, miestami sú ostrovčeky dubín s prímesou agátu.

Obec je písomne doložená v roku 1256 ako Kelechent, v rokoch 1297, 1316, 1324 Kelechen, 1571 – 73 Kelczeni, v roku 1773 Kelecsény, Klatzany, 1786 Kelecschény, 1808 Kelecsény, Klačany, v rokoch 1863 – 1907 Kelecsény, v roku 1913 Décskelecsény, 1920 Klačany, 1927 Kľačany.

Jej prvými známymi majiteľmi boli komes Aba, syn magistra Abu, a magister Abrahám Rufus. Neskôr ju vlastnili Ilmerovci a od roku 1360 palatín Mikuláš Kont a Ujlakiovci. Patrila panstvu Hlohovec. V katastri obce existovala od 13. stor. osada Díč (doložená 1256 ako Dychy, 1275 Guyche, patrila hradu Posádka). Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Archeologické nálezy: hrobové nálezy zo stredoveku.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Martina biskupa (1933).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 14. marca 2023.

Kľačany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klacany