Kissinger, Henry

Text hesla

Kissinger [-sindžer], Henry, vlastným menom Heinz Alfred Kissinger, 27. 5. 1923 Fürth, Bavorsko, Nemecko – 29. 11. 2023 Kent, Connecticut — americký politik, politológ a diplomat. Pochádzal z nemeckej židovskej rodiny, ktorá 1938 emigrovala do USA. R. 1954 – 69 pôsobil na Harvardovej univerzite (1962 profesor), 1961 – 68 poradca prezidentov J. F. Kennedyho a L. B. Johnsona v otázkach zahraničnej politiky, 1969 – 75 hlavný poradca prezidentov R. Nixona a G. Forda pre otázky americkej národnej bezpečnosti. R. 1973 – 77 minister zahraničných vecí USA. R. 1969 – 77 ako predstaviteľ realistickej politickej školy významne prispel k formovaniu americkej zahraničnej politiky, bol priekopníkom politiky uvoľnenia (→ détente) vo vzťahoch so ZSSR, prispel k dosiahnutiu dohody pri rokovaniach o obmedzení a kontrole strategických zbraní (→ SALT I, → SALT II), inicioval nadviazanie diplomatických stykov a politickej spolupráce USA s Čínou. R. 1973 podpísal Parížsku dohodu, ktorá znamenala stiahnutie sa USA z druhej vietnamskej vojny (1964 – 75). Po odchode z politiky pôsobil ako predseda medzinárodnej poradenskej firmy (Kissinger Associates). Autor viacerých kníh z oblasti zahraničnej politiky a 3-zv. memoárov Roky v Bielom dome (The White House Years, 1979), Búrlivé roky (Years of Upheaval, 1982) a Roky obnovy (Years of Renewal, 1999). Nobelova cena mieru (1973).

Popis ilustrácie

Henry Kissinger

Zverejnené v marci 2017.

Kissinger, Henry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kissinger-henry