Kišovce-Švábovce

Text hesla

Kišovce-Švábovce — ložisko mangánovej rudy na severových. Slovensku juhových. od mesta Poprad v blízkosti obcí Kišovce (dnes miestna časť obce Hôrka), Švábovce a Hozelec. Ruda v ložisku má sedimentárny pôvod a je súčasťou pieskovcovo-ílovcového komplexu paleogénneho veku. Rudné minerály sú rodochrozit, manganokalcit a manganit. Ruda sa od 17. stor. ťažila povrchovo (hlavný sloj mal pôvodne hrúbku okolo 70 cm, zriedkavo až 3 m a obsahoval 15 – 23 % mangánu), pre vyčerpanie povrchových zásob sa na začiatku 20. stor. začalo ťažiť hlbinne. Banská činnosť bola ukončená 1971 pre nízky dopyt, vysoké ťažobné náklady a nízku predajnú cenu rudy, ako aj pre únik metánu v banských priestoroch. V súčasnosti sa ložisko nevyužíva.

Zverejnené v marci 2017.

Kišovce-Švábovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kisovce-svabovce