Kiska, Andrej

Popis ilustrácie

Andrej Kiska

Text hesla

Kiska, Andrej, 2. 2. 1963 Poprad — slovenský politik, prezident SR (2014 – 19). Po absolvovaní štúdia na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (dnes STU) v Bratislave v odbore mikroelektronika (1986) pracoval ako projektant v spoločnosti Naftoprojekt v Poprade. R. 1990 odišiel do USA, kde vykonával rôzne profesie. Po návrate na Slovensko pracoval 1991 – 2014 ako manažér. Založil viaceré spoločnosti poskytujúce finančné služby, najúspešnejšie boli Triangel (založená 1996) a Quatro (založená 1998). R. 2006 založil s Igorom Brossmannom (*1966) neziskovú organizáciu Dobrý anjel, ktorá sa zameriava na poskytovanie pomoci najmä osobám s onkologickým ochorením, rodinám s chorými deťmi v hmotnej núdzi a deťom v detských domovoch, 2011 sa podieľal na založení tejto organizácie v Česku. R. 2014 bol ako nezávislý kandidát v druhom kole priamych prezidentských volieb zvolený za prezidenta SR, inaugurovaný 15. 6. 2014. V prezidentských voľbách v r. 2019 nekandidoval. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kiska, Andrej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kiska-andrej