kipa

Popis ilustrácie

Kipa

Text hesla

kipa [hebr.], množné č. kipot, jidiš jarmulka, kapele — v judaizme okrúhla priliehavá mužská pokrývka hlavy. Najčastejšie býva v tvare malého tanierika alebo misky, je vyrobená z kože, látky, zo saténu, zamatu alebo z priadze (háčkovaná), má rôznu farbu a veľkosť. Povinnosť nosiť kipu nie je predpísaná Tórou ani Halachou, je skôr znakom zbožnosti, príp. židovskej identity. Vyjadruje úctu k Bohu a nosí sa počas bohoslužieb, pri modlitbe a štúdiu Tóry. Jej nosenie rozšírili niektoré rabínske autority asi v 16. stor. Podľa farby a materiálu môže byť znakom príslušnosti k určitému smeru judaizmu, napr. háčkované kipy (kipot srugot) nosia sionisti a moderní ortodoxní židia, čierne zamatové alebo látkové kipy ultraortodoxní židia (charedim, chasidi). Pri sviatočných príležitostiach (svadba, bar micva) sa zvyčajne nosí biela kipa. V niektorých komunitách môžu mať kipu počas bohoslužieb aj ženy.

Zverejnené v marci 2017.

Kipa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kipa