kinestézia

Text hesla

kinestézia [gr.] — komplexný zmysel somatosenzorického systému sprostredkovaný receptormi uloženými vo svaloch, v šľachách, puzdrach, tkanive kĺbov a v koži (→ proprioreceptory), umožňujúcimi vnímať pohyby hlavy a končatín vzhľadom na trup (dynamická propriocepcia). Kinestézia zohráva významnú úlohu pri regulácii svalového napätia, koordinácii pohybov a vzniku pohybových návykov v rámci motorickej pamäti; pri aktívnom pohybe končatín sa na kinestézii zúčastňujú aj signály vychádzajúce z motorickej oblasti mozgu, lineárne a uhlové pohyby tela v priestore sprostredkúvajú receptory uložené vo vestibulárnom ústroji vnútorného ucha.

Zverejnené v marci 2017.

Kinestézia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kinestezia