Kindleberger, Charles Poor

Text hesla

Kindleberger [kindl-], Charles Poor, 12. 10. 1910 New York – 7. 7. 2003 Cambridge, Massachusetts — americký ekonóm. Zastával dôležité funkcie v bankových orgánoch USA i v medzinárodných inštitúciách: 1936 – 39 vo Federálnej rezervnej banke v New Yorku, 1939 – 40 v Banke pre medzinárodné platby v Bazileji, 1940 – 42 v Rade guvernérov Federálneho rezervného systému. Počas 2. svetovej vojny pôsobil 1942 – 44 v Úrade pre strategické služby vo Washingtone a v Londýne, 1944 – 45 kapitán a major armády USA v Európe. R. 1945 – 47 vedúci oddelenia pre hospodárske záležitosti Nemecka a Rakúska, 1947 – 48 poradca Ministerstva zahraničných vecí USA pre povojnovú obnovu Európy a vedúci komisie pripravujúcej odhad nákladov na hospodársku obnovu Európy, spolutvorca Marshallovho plánu. R. 1948 – 81 pôsobil na Massachusettskom technologickom inštitúte v Cambridgei; 1951 profesor medzinárodnej ekonómie.

Vo vedeckej oblasti sa zaoberal problematikou medzinárodného obchodu a hospodárskych dejín. Vytvoril neoklasickú syntézu tzv. teórie medzinárodnej ekonomiky, ktorej základnými znakmi sú prepojenie mikroekonomickej a makroekonomickej problematiky, prepojenie čistej a peňažnej teórie medzinárodného obchodu a zohľadnenie vplyvu zahraničného obchodu na národné hospodárstvo. Autor diel Medzinárodné krátkodobé pohyby kapitálu (International Short-term Capital Movements, 1937), Svetová ekonomika (International Economics, 1953; česky 1978), Ekonomický rozvoj (Economic Development, 1958), Zahraničný obchod a národné hospodárstvo (Foreign Trade and the National Economy, 1962), Európa a dolár (Europe and Dollar, 1966), Svet v depresii 1929 – 1939 (The World in Depression 1929 – 1939, 1973), Ekonomická odpoveď (Economic Response, 1978), Finančná história Západnej Európy (Financial History of Western Europe, 1994), Svetová ekonomika a národné financie v historickej perspektíve (The World Economy and Finance in Historical Perspective, 1995) a i. R. 1966 viceprezident Americkej ekonomickej asociácie, 1985 jej prezident.

Zverejnené v marci 2017.

Kindleberger, Charles Poor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kindleberger-charles-poor