kimberlit

Text hesla

kimberlit [vl. m.] — magmatická hornina tvorená väčšinou olivínom. Vedľajšími minerálmi sú granáty, apatit a i. Kimberlit tvorí komínovité vertikálne orientované telesá (žily, ktoré prerážajú naprieč okolitými horninami) zasahujúce do hĺbky viac ako 100 km alebo výplne sopečných prívodných kanálov. Je materskou horninou diamantu, ktorý sa však v nej vyskytuje zriedkavo. Nazvaná podľa mesta Kimberley v Južnej Afrike (provincia Severné Kapsko).

Zverejnené v marci 2017.

Kimberlit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kimberlit