Kiesler, Frederick John

Popis ilustrácie

Frederick John Kiesler: scéna k divadelnej hre R. U. R. od Karla Čapka, 1923, Theater am Kurfürstendamm, Berlín

Text hesla

Kiesler [kis-], Frederick John, vlastným menom Friedrich Kiesler, 22. 9. 1890 Černovice, Ukrajina – 27. 12. 1965 New York — americký architekt, scénograf a teoretik architektúry, predstaviteľ medzinárodnej avantgardy 1. pol. 20. stor. Študoval na akadémii vo Viedni. V 20. rokoch 20. stor. navrhoval výstavné expozície výtvarného umenia vo Viedni a v Berlíne. R. 1920 krátko spolupracoval s A. Loosom, od 1923 člen skupiny De Stijl. R. 1924 vytvoril koncepciu otvoreného priestoru na bývanie Nekonečný divadelný dizajn (Endless Theatre Design, nazývaný aj Nekonečný dom), ktorá umožňovala obyvateľovi ľubovoľne modifikovať obytný priestor. R. 1924 začal experimentovať so scénografiou a túto koncepciu aplikoval aj na divadelnú scénu (javisko v podobe dvojitej špirály, jednotlivé časti prepojené rampami). R. 1925 navrhol rakúsky pavilón pre Medzinárodnú výstavu dekoratívnych umení a nového priemyslu v Paríži.

R. 1926 emigroval do USA, kde navrhol niekoľko kín v New Yorku (Eighth Street Playhouse, 1929). Od zač. 30. rokov 20. stor. bol ovplyvnený surrealizmom. Navrhoval inštalácie výstav, napr. pre galériu moderného umenia Peggy Guggenheimovej (*1898, †1979) Art of this Century Gallery v New Yorku, nábytok i objekty z rozličných materiálov. Jeho najvýznamnejšou stavbou je Svätyňa knihy (1959 – 65, s Armandom Philipom Bartosom, *1910, †2005), ktorá je súčasťou Izraelského múzea v Jeruzaleme a sú v nej uschované Zvitky od Mŕtveho mora.

Zverejnené v marci 2017.

Kiesler, Frederick John [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kiesler-frederick-john