kieserit

Text hesla

kieserit [kíze-], MgSO4 · H2O — minerál, hydratovaný síran horečnatý. Kryštalizuje v monoklinickej sústave, tvorí zrnité agregáty. Je priehľadný až priesvitný a prevažne biely. Má sklený až matný lesk a biely vryp. Vzniká dehydratáciou primárneho hexahydrátu a epsomitu v procese odparovania morskej vody, súčasť evaporitovej formácie (→ evapority).

Náleziská: Rusko (Čeľabinská oblasť), Rakúsko (Štajersko), Dánsko, Holandsko (Gelderland), Česko, Grécko, Island, Kazachstan, Austrália (Queensland). Na Slovensku sa vyskytuje vo vých. časti Slovenského rudohoria (Gelnica). Využíva sa ako surovina na výrobu hnojív a v medicíne. Nazvaný podľa nemeckého lekára a psychiatra Dietricha Georga von Kieser (*1779, †1862).

Zverejnené v marci 2017.

Kieserit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kieserit