Kia Motors Corporation

Text hesla

Kia Motors Corporation — kórejská spoločnosť so sídlom v Soule vyrábajúca automobily. Založená 1944 ako závod na výrobu oceľových rúr a súčastí bicyklov, od 1998 člen skupiny Hyundai-Kia Automotive Group (→ Hyundai). V súčasnosti jej viac ako 40-tis. zamestnancov vyrába takmer 2 100 000 automobilov ročne (od 2006 aj na Slovensku v závode Kia Motors Slovakia).

Text hesla

Kia Motors Corporation — kórejská spoločnosť so sídlom v Soule vyrábajúca automobily. Založená 1944 ako závod na výrobu oceľových rúr a súčastí bicyklov, od 1998 člen skupiny Hyundai-Kia Automotive Group (→ Hyundai). V súčasnosti jej viac ako 40-tis. zamestnancov vyrába takmer 2 100 000 automobilov ročne (od 2006 aj na Slovensku v závode Kia Motors Slovakia).

Zverejnené v marci 2017.

Kia Motors Corporation [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-10-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kia-motors-corporation