Khméri

Text hesla

Khméri — národ tvoriaci základné obyvateľstvo Kambodže (10,5 mil., 2012). Okrem Kambodže žijú Khméri i vo Vietname, v USA, vo Francúzsku, v Thajsku, v Austrálii, na Novom Zélande a v Laose. Na územie súčasnej Kambodže prišli zo severozáp. Ázie pravdepodobne už v prehistorickej dobe. Ako národnosť sa sformovali začiatkom n. l. a ako národ v 19. stor. Vybudovali vyspelú civilizáciu, ktorej začiatky siahajú do 1. stor. n. l., vrchol dosiahla v 12. stor., v 13. stor. nastal jej úpadok a sídelné územie Khmérov sa dostalo do područia štátov susedných národov (Thajčania, Vietnamci, Čamovia). V 18. stor. prišli o časť sídelného územia a v 2. pol. 19. stor. sa stali súčasťou Francúzskej Indočíny, nezávislosť opäť získali až 1953 (→ Kambodža, Dejiny). Náboženstvo: théravádový buddhizmus, v ktorom sa zachovali prvky predbuddhistického animizmu. Zaoberajú sa prevažne poľnohospodárstvom (pestovanie kasavy, cukrovej trstiny, batatov a kukurice – hlavnými trhovými plodinami sú kaučuk a tabak, ďalej chov hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny a vodných byvolov). Významný je aj morský rybolov. Vysokú úroveň dosiahli remeslá (napr. rezbárstvo, spracovanie kameňa a kovov), staviteľstvo (→ kambodžská architektúra). V kultúre Khmérov sa výrazne prejavujú indické vplyvy. Majú bohatý folklór, z ktorého vychádzajú aj ich literatúra (→ khmérska literatúra), hudba (→ kambodžská hudba), divadlo (→ kambodžské divadlo), tanec (→ kambodžský tanec) a výtvarné umenie (→ kambodžské výtvarné umenie). Hovoria khmérskym jazykom. R. 2001 Khméri žijúci vo Vietname sa pod názvom Khmer Krom stali členom Organizácie nezastúpených národov a národností (UNPO).

Zverejnené v marci 2017.

Khméri [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/khmeri