keuper

Popis ilustrácie

Podmytý breh rieky Eyach s odkrytými horninami keuperu v meste Balingen (miestna časť Ostdorf), Nemecko

Text hesla

keuper [koj-; nem.] — vrchná séria (epocha) triasu (druhohory) v germánskom (kontinentálnom a lagunárnom) vývoji (mimoalpská Európa). Keuper tvoria sliene, menej pieskovce, vápence a dolomity. R. 1822 ho vymedzil Ch. L. von Buch. V Západných Karpatoch (lokalita Záblatie, dnes mestská časť Trenčína) označil 1868 D. Štúr časť vrchnej série triasu, ktorú tvoria pestré bridlice, kremence, vápence, dolomity, pieskovce a ojedinele aj sadrovec, ako karpatský keuper.

Zverejnené v marci 2017.

Keuper [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keuper