Kettner, Radim

Popis ilustrácie

Radim Kettner

Text hesla

Kettner, Radim, 5. 5. 1891 Praha – 9. 4. 1967 tamže — český geológ a banský odborník. Žiak F. Slavíka a Cyrila Purkyňu (*1862, †1937). R. 1916 – 20 pôsobil na Vysokej škole báňskej (VŠB) v Příbrame, súčasne 1917 – 26 na Vysokej škole inženýrského stavitelství ČVUT v Prahe (1920 – 26 riaditeľ Geologického ústavu), 1918 – 19 na Českej vysokej škole technickej (dnes Vysoké učení technické, VUT) v Brne, 1918 – 19 moravský zemský geológ v Brne. R. 1926 – 67 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity (1926 – 61 riaditeľ Geologicko-paleontologického ústavu, dnes Ústav geologie a paleontologie, a 1934 – 35 dekan fakulty) v Prahe; 1920 mimoriadny profesor, 1926 profesor, 1952 akademik ČSAV.

Zakladateľ modernej českej geologickej školy, zaoberal sa najmä štúdiom stredočeského prekambria a prvohôr. Podieľal sa i na geologickom výskume Západných Karpát (Nízke Tatry, Slovenský kras). R. 1923 založil Československú spoločnosť pre mineralógiu a geológiu. Autor učebnice Všeobecní geologie I-IV (1941 – 57) a viac ako 400 ďalších publikácií. Člen viacerých odborných a záujmových organizácií (napr. Královská česká společnost nauk, Československá národní rada badatelská, Učená spoločnosť Šafárikova, Státní geologický ústav Republiky československé). Sú podľa neho nazvané rod vyhynutej rastliny z triedy Coniferae (Kettneria) a vzácny minerál (kettnerit).

Zverejnené v marci 2017.

Kettner, Radim [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kettner-radim