Keť

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Keť, Kéty — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji na Pohronskej pahorkatine, 150 m n. m.; 577 obyvateľov, 13,2 % slovenskej, 82,5 % maďarskej národnosti (2021). Na neogénnych horninách prekrytých sprašou vznikol pahorkatinný reliéf. Územie je odlesnené. V katastri obce je prírodná rezervácia Bíňanský rybník (vyhlásená 2000, rozloha 35,1 ha), významná lokalita na paneurópskej migračnej trase vtákov zriadená na ochranu biotopu vodného vtáctva. Keť je so svojím okolím zaujímavou oblasťou agroturistiky (poľovné a rybné revíry).

Obec je písomne doložená v roku 1293 ako Cheth, 1295 Chegt, 1308 Gyegy, 1315 Cheeth, v rokoch 1332 – 37 Chergi, v roku 1571 Keeth, Ketthy, v rokoch 1773, 1786, 1808 Kétty, 1863 – 1902 Kéty, 1907 – 20 Érsekkéty, 1927 – 38 Keť, Kéty, 1938 – 45 Érsekkéty, 1945 – 48 Keť, Kéty, 1948 – 92 Kvetná, v roku 1992 Keť.

Patrila Diviackovcom a Szöllösiovcom, od začiatku 15. stor. Ostrihomskému arcibiskupstvu. V 30. rokoch 14. stor. je doložená existencia fary. V 16. stor. bola obec viackrát vyrabovaná a zničená Turkami, začiatkom 17. stor. vybudovaná na novom mieste pozdĺž potoka. Koncom 18. stor. tam boli kalvínska škola a kostol. V rokoch 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol božského srdca Ježišovho (1885).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 13. marca 2023.

Keť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ket