Keť

Text hesla

Keť, Kéty — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji na Pohronskej pahorkatine, 150 m n. m.; 636 obyvateľov, 10,9 % slovenskej, 87,1 % maďarskej národnosti (2015). Pahorkatinné odlesnené územie. V katastri obce je prírodná rezervácia Bíňanský rybník (vyhlásená 2000, rozloha 35,1 ha), významná lokalita na paneurópskej migračnej trase vtákov zriadená na ochranu biotopu vodného vtáctva. Keť je so svojím okolím zaujímavou oblasťou agroturistiky (poľovné a rybné revíry).

Obec je písomne doložená 1293 ako Cheth, 1295 Chegt, 1308 Gyegy, 1315 Cheeth, 1332 – 37 Chergi, 1571 Keeth, Ketthy, 1773, 1786, 1808 Kétty, 1863 – 1902 Kéty, 1907 – 20 Érsekkéty, 1927 – 38 Keť, Kéty, 1938 – 45 Érsekkéty, 1945 – 48 Keť, Kéty, 1948 – 92 Kvetná, 1992 Keť.

Patrila Diviackovcom a Szöllösiovcom, od začiatku 15. stor. Ostrihomskému arcibiskupstvu. V 30. rokoch 14. stor. je doložená existencia fary. V 16. stor. bola obec viackrát vyrabovaná a zničená Turkami, začiatkom 17. stor. vybudovaná na novom mieste pozdĺž potoka. Koncom 18. stor. tam boli kalvínska škola a kostol. R. 1938 – 45 pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol božského srdca Ježišovho (1885).

Zverejnené v marci 2017.

Keť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ket