Kerrova cela

Text hesla

Kerrova cela, Kerrova bunka, Kerrov článok — elektrooptické zariadenie založené na Kerrovom elektrooptickom jave (→ Kerrov jav). Pozostáva z kyvety naplnenej vhodnou polárnou kvapalinou (nitrobenzén, nitrotoluén), ktorou prechádza lineárne polarizovaný svetelný lúč (→ polarizácia svetla). V kvapaline sú ponorené dve planárne elektródy, medzi ktorými po pripojení napätia vznikne homogénne elektrické pole. Elektródy sú umiestnené tak, aby smer intenzity elektrického poľa bol kolmý na smer lúča. Pokiaľ elektrické napätie nie je pripojené, lúč prechádza Kerrovou celou bez zmeny. Po pripojení elektrického napätia sa kvapalina spolarizuje, pri prechode lúča kvapalinou nastane dvojlom a smer polarizácie lúča vychádzajúceho z Kerrovej cely sa zmení. Zmenu stavu polarizácie možno ovplyvňovať zmenou veľkosti priloženého elektrického napätia a dĺžkou kyvety. Za kyvetou je umiestnený polarizačný filter (analyzátor) zvyčajne orientovaný tak, aby svetlo polarizované v pôvodnom smere neprepustil. Kerrova cela sa používa na rýchle spínanie svetelného lúča alebo na moduláciu jeho intenzity (→ elektrooptika).

Zverejnené v marci 2017.

Kerrova cela [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerrova-cela