KERKO

Text hesla

KERKO — výrobný podnik so sídlom v Košiciach. Založený 1959 v Michalovciach pod názvom Keramické závody (KERKO) s dočasným sídlom a od 1966 so stálym sídlom v Košiciach. Zaoberal sa ťažbou, úpravou a priemyselným spracovaním nerudných surovín s cieľom využiť ich novoobjavené ložiská. R. 1963 sa začala ťažba a úprava surového perlitu a 1964 výroba expandovaného perlitu v Lehôtke pod Brehmi (pri Žiari nad Hronom), výrobne expandovaného perlitu vznikli aj v Michalovciach, Košiciach, Tomášovciach (pri Lučenci), v Bratislave a Lozorne. R. 1964 prevzal podnik ťažobne pieskov v Šajdíkových Humenciach (pri Senici) a v Šaštíne. R. 1970 sa začali vyrábať keramické dlaždice a obkladačky v Michalovciach, 1974 kameninové rúry v Tomášovciach, 1978 keramické obkladačky v Lučenci.

Po premene na akciovú spoločnosť (1991) bol podnik KERKO sprivatizovaný a postupne zanikali výroby kameninových rúr (1996), keramických obkladačiek a dlaždíc v jednotlivých závodoch (1992 sa odčlenil závod v Lučenci, z ktorého vznikla firma Novoker; zanikla 2009). R. 1997 sa odčlenila výroba keramických dekoračných prvkov v Michalovciach, vznikla spoločnosť Keramika Biela hora. R. 1999 kúpila závod na výrobu expandovaného perlitu v Lozorne nemecká spoločnosť Hasit (vytvorenie spoločnosti Hasit Slovakia, s. r. o.), osamostatnili sa závod na výrobu expandovaného perlitu a závod na výrobu keramických kachľových tvaroviek v Košiciach (založený 1992) a vytvorili spoločnosť Kerkotherm (závod na výrobu kachieľ, perlitu a izolačných dosiek pre hutnický priemysel). R. 2004 bol podnik KERKO začlenený do skupiny Lasselsberger (hlavné sídlo v Rakúsku), 2008 zmenil názov na LB Minerals, a. s., a zameriava sa na ťažbu a čiastočné spracovanie nerudných surovín (perlit, bentonity, kaolín, keramické íly, kremičitý piesok a i.) v 6 lokalitách na Slovensku.

Zverejnené v marci 2017.

KERKO [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerko