Kerényi, Károly

Text hesla

Kerényi [-ňi], Károly, aj Karl, Carl, 19. 1. 1897 Temešvár, Rumunsko – 14. 4. 1973 Kilchberg (pri Zürichu), pochovaný v Ascone, Švajčiarsko — maďarský klasický filológ a religionista. Po ukončení štúdia klasickej filológie na univerzite v Budapešti (1919) cestoval po Európe, navštívil Grécko i Taliansko a absolvoval viacero študijných pobytov na nemeckých univerzitách (v Greifswalde, Heidelbergu a Berlíne). Od 1934 pôsobil ako profesor na univerzite v Pécsi, súčasne ako súkromný docent na univerzite v Budapešti. R. 1943 odišiel pred rasovým prenasledovaním do Švajčiarska. R. 1941 nadviazal spoluprácu s C. G. Jungom, 1948 sa podieľal na založení jeho ústavu v Küsnachte (pri Zürichu), 1948 – 62 vedúci výskumu. Pravidelne prednášal na viacerých európskych univerzitách, napr. v Bonne (1955 – 56), Ríme (1960), Zürichu (1961) a Janove (1964). Dlhoročne udržiaval korešpondenciu s T. Mannom (stal sa jeho konzultantom pri tvorbe románu Jozef a jeho bratia, 1933 – 43) a s H. Hessem.

Vo svojich filozofických názoroch bol ovplyvnený A. Schopenhauerom a F. Nietzschem, po 1945 bol predstaviteľmi marxistickej filozofie obvinený zo sklonov k nacizmu. Jeden zo zakladateľov modernej teórie mýtu. S C. G. Jungom napísal prácu Úvod do podstaty mytológie (Einführung in das Wesen der Mythologie, 1942) inšpirovanú teóriou archetypov. V prácach, v ktorých sa prevažne zaoberal gréckou mytológiou (Náboženstvo Grékov a Rimanov, Die Religion der Griechen und Römer, 1963; Mytológia Grékov, Die Mythologie der Griechen, 1966), vysvetľoval význam mýtu ako autentického vyjadrenia ľudskej existencie. Od 1961 člen Nórskej akadémie vied, 1989 (posmrtne) mu bolo vrátené členstvo v Maďarskej akadémii vied (odobraté v 50. rokoch 20. stor.). Nositeľ viacerých vyznamenaní, ako aj posmrtne udeleného maďarského štátneho vyznamenania Széchényiho ceny (1990).

Zverejnené v marci 2017.

Kerényi, Károly [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerenyi-karoly