keratoplastika

Text hesla

keratoplastika [gr.] — mikrochirurgická operácia oka, pri ktorej sa nahrádza (transplantuje) rôzne zdeformovaná, stenčená, skalená alebo úrazom poškodená rohovka. Transplantujú sa výseky rohovky v celej hrúbke (perforujúca keratoplastika) alebo len povrchové vrstvy rohovky (lamelárna keratoplastika). Materiál na transplantáciu sa získava od mŕtveho darcu alebo sa odoberie štep z rohovky druhého oka operovaného pacienta (autokeratoplastika).

Zverejnené v marci 2017.

Keratoplastika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keratoplastika-0