Keplerova rovnica

Text hesla

Keplerova rovnica — vzťah medzi strednou a excentrickou anomáliou pri pohybe telesa po eliptickej dráhe: \(M = E - e\sin E\), kde \(M\) je stredná a \(E\) excentrická anomália a \(e\) číselná excentricita dráhy. Keplerova rovnica slúži na výpočet excentrickej anomálie zo strednej anomálie a následne aj na výpočet polohy telesa na eliptickej dráhe (napr. planéty, kométy, asteroidu na dráhe okolo Slnka) v určitom čase, ktorý je opísaný hodnotou pravej anomálie. Nazvaná podľa J. Keplera, ktorý ju odvodil.

Zverejnené v marci 2017.

Keplerova rovnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keplerova-rovnica