Kent, William

Popis ilustrácie

William Kent: Mramorová sieň v Holkham Hall, Norfolk, 1731 – 35

Text hesla

Kent, William, pôvodné meno William Cant, pokrstený 1. 1. 1685 Bridlington, Yorkshire – 12. 4. 1748 Londýn — anglický architekt, maliar, záhradný architekt a dizajnér. R. 1709 – 19 študoval v Taliansku. Po návrate do Anglicka pracoval ako interiérový dizajnér, pričom získal viaceré významné objednávky na zariadenie interiéru šľachtických sídel (napr. Kensingtonského paláca v Londýne, 1721 – 27; Houghton Hall v Norfolku, 1725 – 29; Chiswick House v záp. Londýne, okolo 1730). Vytváral aj návrhy nábytku a strieborného riadu. Jeho interiéry i návrhy úžitkových predmetov sa vyznačujú uplatnením veľkého množstva barokových foriem. Jeden z najvýznamnejších anglických architektov 1. pol. 18. stor. Svoje stavby navrhoval vo vtedy prevládajúcom štýle palladianizmu, ovplyvnený bol architektúrou talianskej vrcholnej renesancie i súdobou barokovou talianskou architektúrou. Intenzívne sa zaoberal štúdiom viacerých architektonických štýlov (napr. aj gotiky) i diel A. Palladia.

Jeho stavby sa vyznačujú kompaktnosťou i bohatou textúrou fasád, pričom často využíval najmä rustiku, ktorá mu umožnila obmedziť dekoratívne prvky, čím vynikla monumentálnosť a klasická krása stavieb. K jeho najvýznamnejším dielam patria budovy štátnej pokladnice Treasury Buildings (1733 – 37) a konskej polície Horse Guards (1748 – 59) v Londýne, vidiecke šľachtické sídlo Holkham Hall v Norfolku (1731 – 35, v spolupráci s Thomasom Cokom, vojvodom z Leicesteru) a palác pre lady Isabellu Finchovú (Finch) v Londýne (1742 – 44). Pracoval aj ako záhradný architekt, jeho návrhy záhrad boli ovplyvnené ideálnou krajinomaľbou (N. Poussin, C. Lorrain), pričom patril k hlavným priekopníkom hnutia, ktoré sa usilovalo o krajinársky prístup k záhradám a parkom (záhrada vytvorená z voľných kompozícií, ktoré sa javia ako dielo prírody, doplnená drobnými stavbami). Jeho myšlienky uplatnené pri návrhoch záhrad a parkov mali veľký vplyv na záhradnú architektúru a výrazne prispeli k rozšíreniu anglického parku v Anglicku a v Európe v 18. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Kent, William [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kent-william