Kent, Allen

Text hesla

Kent, Allen, 24. 10. 1921 New York – 1. 5. 2014 Pittsburgh — americký odborník na informatiku a jej využívanie v knižničných službách. Od 1951 pôsobil v Massachusettskom technologickom inštitúte (MTI), kde sa s J. W. Perrym podieľal na riešení problému triedenia informácií. Neskôr prednášal knižničnú vedu na Western Reserve University (dnes Case Western Reserve University) v Clevelande (Ohio), kde s J. W. Perrym 1955 založili Centrum pre dokumentáciu a komunikačný výskum (Center for Documentation and Communication Research) a vyvinuli stroj na vyhľadávanie a triedenie informácií využívajúci dierne štítky. Od 1963 pôsobil na Pittsburskej univerzite, kde vybudoval Centrum systémov pre dostupnosť vedomostí (Knowledge Availability Systems Center), ako aj Katedru informačnej vedy. Autor Učebnice mechanizovaného informačného vyhľadávania (Textbook on mechanized information retrieval, 1962; prvá v oblasti informačnej vedy), ktorá bola preložená do mnohých jazykov (slovensky vyšla pod názvom Základy mechanizácie prieskumu informácií, 1966). Editor, spoluautor a spoluvydavateľ prvého vydania Encyklopédie knihovníctva a informačnej vedy (Encyclopedia of Library and Information Sciences, 35 zv. vrátane dvoch indexových, 1968 – 82), editor Encyklopédie telekomunikácií (Encyclopedia of Telecommunications, 1991 – 99) a Encyklopédie mikropočítačov (Encyclopedia of Microcomputers, 1988 – 2001).

Zverejnené v marci 2017.

Kent, Allen [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kent-allen