kenozoikum

Text hesla

kenozoikum [gr.] — geologické obdobie, éra (eratém) vo vývoji Zeme nasledujúca po druhohorách (mezozoiku). Zahŕňa treťohory (terciér) a štvrtohory (kvartér). Spodná hranica kenozoika sa kladie do obdobia asi pred 65 mil. rokov.

Zverejnené v marci 2017.

Kenozoikum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kenozoikum