Kennedyho kolo

Text hesla

Kennedyho kolo — šiesta konferencia mnohostranných obchodných rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ktorá sa uskutočnila 1964 – 67 v Ženeve. Jej obsahom bolo prerokovanie návrhu amerického prezidenta J. F. Kennedyho (podľa neho názov Kennedyho kolo), aby členské krajiny Všeobecnej dohody o clách a obchode znížili výšku uplatňovaných ciel o polovicu, ktorým reagoval na prehĺbenie rozporov medzi Európskym združením voľného obchodu a Európskym hospodárskym spoločenstvom. Výsledkom rokovaní Kennedyho kola bolo zníženie ciel asi o 35 % a týkalo sa približne 70 % tovarov podliehajúcich clu. Pri vývoze poľnohospodárskych produktov a odstraňovaní netarifných prekážok neboli uzavreté žiadne dohody, bola podpísaná iba dohoda o poskytnutí potravinovej pomoci menej rozvinutým krajinám a o podpore vývozu ich produkcie. Presadenie záverov Kennedyho kola vytvorilo aj priestor na lepšie prenikanie amerických firiem na európske trhy.

Zverejnené v marci 2017.

Kennedyho kolo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kennedyho-kolo