Kellogg, Frank Billings

Popis ilustrácie

Frank Billings Kellogg

Text hesla

Kellogg, Frank Billings, 22. 12. 1856 Potsdam, New York – 21. 12. 1937 Saint Paul, Minnesota, pochovaný vo Washingtone — americký právnik a politik. Právnické vzdelanie získal samovzdelávaním, 1877 vykonal advokátsku skúšku a stal sa právnym zástupcom mesta Rochester a následne Olmstedského okresu, od 1887 pôsobil v advokátskej kancelárii svojho bratanca v Saint Paul (Minnesota).

Vypracoval sa na právneho poradcu významných priemyselných spoločností a prenikol do najvyšších politických kruhov. Známym sa stal zastupovaním vlády USA v antitrastových kauzách, ktoré vyhral, najmä v kauze Standard Oil Co. of New Jersey versus United States (1911; opieral sa o Shermanov zákon). Člen Republikánskej strany, 1917 – 23 senátor za štát Minnesota, 1923 – 25 veľvyslanec v Spojenom kráľovstve. R. 1925 – 29 minister zahraničných vecí, 1928 jeden z hlavných iniciátorov príprav a podpisu Briandovho-Kellogovho paktu. R. 1930 – 35 sudca Stáleho dvora medzinárodnej spravodlivosti (Permanent Court of International Justice, dnes Medzinárodný súdny dvor) v Haagu. R. 1912 – 13 prezident Americkej advokátskej asociácie. Nobelova cena mieru 1929.

Zverejnené v marci 2017.

Kellogg, Frank Billings [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kellogg-frank-billings