Kelemen, Jozef

Text hesla

Kelemen, Jozef, 16. 3. 1951 Nové Zámky — slovenský matematik a informatik. R. 1974 – 92 pôsobil na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, 1993 – 98 na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, od 1999 na Filozoficko-prírodovedeckej fakulte Sliezskej univerzity v Opave (Česká republika) a súčasne od 2005 na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne; 1997 profesor, 1998 DrSc. Zaoberá sa umelou inteligenciou a súvisiacimi oblasťami teoretickej informatiky, poznatkových systémov a kognitívnej vedy, ako aj problematikou poznatkovej spoločnosti a znalostného manažmentu. Autor a spoluautor vyše 100 vedeckých článkov a vyše 20 knižných publikácií, napr. monografií Expertné systémy (1988), Systémy gramatík (Grammar Systems, 1994), Pozvanie do znalostnej spoločnosti (2007), Kapitoly o znalostnej spoločnosti (2008), vysokoškolských učebníc, napr. Úvod do umelej inteligencie (1992), Expertné systémy pre prax (1996), Tvorba expertních systémů v prostředí Clips (1999), ako aj publikácií obsahujúcich jeho esejistické texty, napr. Myslenie, počítač… (1989), Strojovia a agenty (1994), Budoucí Altamira (1995), Postmoderný stroj (1998), Kybergolem (2001), Iné texty (2005), Myslenie a stroj (2010). Člen viacerých vedeckých spoločností, nositeľ niekoľkých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kelemen, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kelemen-jozef