Keitel, Wilhelm

Popis ilustrácie

Wilhelm Keitel

Text hesla

Keitel [kaj-], Wilhelm (Bodewin Johann Gustav), 22. 9. 1882 Helmscherode, dnes súčasť Bad Gandersheimu, Dolné Sasko – 16. 10. 1946 Norimberg — nemecký poľný maršal. Od 1901 dôstojník z povolania, v 1. svetovej vojne dôstojník generálneho štábu delostrelectva; bol ranený. Po skončení 1. svetovej vojny zostal slúžiť v novovytvorenom Reichswehri, od 1924 pôsobil na ministerstve obrany, 1929 – 34 viedol organizačné oddelenie. R. 1937 generál, 1938 – 45 náčelník štábu Wehrmachtu (Oberkomando der Wehrmacht, OKW), 1940 poľný maršal.

Počas svojej kariéry vykonával len úradnícke funkcie, nikdy nevelil v poli. Stal sa poslušným vykonávateľom rozkazov A. Hitlera, pre svoju servilnosť bol nemeckými dôstojníkmi prezývaný Lakaitel (Lokaj). Počas 2. svetovej vojny podpísal mnohé rozkazy, ktoré odporovali medzinárodnému právu a ženevským konvenciám. Aktívne sa zúčastnil prenasledovania strojcov atentátu na A. Hitlera 1944 a do konca vojny ostal presvedčeným nacistom. Bol signatárom bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. 5. 1945. R. 1946 ho medzinárodný vojenský tribunál v Norimbergu usvedčil z vojnových zločinov a odsúdil na smrť obesením.

Zverejnené v marci 2017.

Keitel, Wilhelm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keitel-wilhelm