Keckove ďalekohľady

Text hesla

Keckove ďalekohľady [-ko-] — dva najväčšie ďalekohľady na svete (2014) skúmajúce najvzdialenejšie objekty vo vesmíre vo vizuálnej a v infračervenej oblasti spektra. Sú umiestnené v observatóriu na vrchole sopky Mauna Key na ostrove Havaj (Mauna Key Observatories; → havajské observatóriá). Nazvané podľa amerického priemyselníka a filantropa Williama Myrona Kecka (*1880, †1964), zakladateľa nadácie W. M. Keck Foundation, ktorá ich vývoj a výstavbu financovala.

Zverejnené v marci 2017.

Keckove ďalekohľady [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keckove-dalekohlady